header header header header

Duurzaam Inkoopbeleid

Bij Netterden Zand en Grind B.V. is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijk thema. Voor een aantal producten en diensten die Netterden inkoopt zijn er mogelijke risico’s op het schenden van MVO-principes en normen. Dit kan onder andere gaan over milieuvervuiling in productieprocessen van ingekochte producten, maar ook over slechte arbeidsomstandigheden in productieketens. Netterden wil niet direct of indirect bijdragen aan de schending van ecologische of sociale duurzaamheid en wil om deze redenen ook bij het inkopen van producten en diensten de juiste duurzame keuzes maken.   

Dit document omschrijft wat de ambitie van Netterden is op het gebied van duurzaam inkopen en welke inkoopcriteria Netterden hanteert. Door het specificeren van specifieke duurzame overwegingen per product of dienst die Netterden inkoopt, streeft deze handreiking ernaar verdere richting te geven aan het uitvoeren van het beleid. Op deze manier kan Netterden dit duurzaam inkoopbeleid implementeren in die onderdelen van de organisatie waar inkoopactiviteiten uitgevoerd worden.

Onderstaand vindt u de link naar de verkorte versie van ons duurzaam inkoopbeleid:

Duurzaam Inkoopbeleid Netterden-compressed