header header header header

Het productieproces

Netterden Zand en Grind BV behoort tot de voorlopers binnen de branche en kan vergaand tegemoet komen aan wensen van afnemers op het gebied van productsamenstellingen. Wij passen moderne,  computergestuurde, duurzame en milieuvriendelijke productietechnieken toe en bevorderen de verdere ontwikkeling hiervan in nauwe samenwerking met onze toeleveranciers.

Dit realiseren wij door het winnen van de grondstoffen met behulp van elektrisch aangedreven (zand)zuigers, die uitgerust zijn met geavanceerde apparatuur voor het nagenoeg automatisch winnen van zand en grind. Door middel van satellietplaatsbepaling  en sonarapparatuur wordt het winproces aangestuurd en bewaakt zodat oeverlijnen en taluds ontstaan conform de voorschriften uit de vergunningen.

De aldus gewonnen grondstoffen worden in zeef- en klasseerinstallaties met de modernste technieken gereinigd en in de vereiste fracties gescheiden. Deze fracties worden vervolgens middels een uitgebreide receptuur samengevoegd tot de gewenste eindproducten. Deze eindproducten worden vervolgens onder gecontroleerde omstandigheden opgeslagen in afwachting van transport naar de afnemer.

Gedurende het gehele productieproces wordt de kwaliteit van de producten bewaakt en zonodig bijgestuurd. Onze winningen beschikken daartoe over ruim geoutilleerde laboratoria, bemand door goed opgeleide vakmensen.

Onze producten worden afhankelijk van de winlocatie naar de afnemers vervoerd per as of per binnenvaartschip. Ook hier zetten wij de meest moderne technieken in, zoals het gebruik van camera’s voor kentekenherkenning bij de volautomatische verlading op vrachtwagens. Hiermee bevorderen wij dat de juiste producten op een duurzame wijze vervaardigd en naar onze afnemers  vervoerd worden.