header header header header

Nieuws

CSC certificaat voor Netterden Zand en Grind

  Op 15 maart heeft Kiwa het CSC brons duurzaamheidscertificaat uitgereikt aan Netterden Zand en Grind. Netterden Zand en Grind is hierdoor één van de koplopers in het duurzaam winnen van zand en grind. De certificering past binnen de pijlers van het bedrijf: het op een duurzame wijze winnen van de grondstoffen met respect voor […]

Drijvend zonnepark voor Azewijnse Broek

Overeenkomst voor drijvend zonnepark Azewijnse Broek getekend Medio februari kregen wij het verheugende bericht, dat onze aanvraag voor een SDE+ subsidie voor het bouwen van een drijvend zonnepark is gehonoreerd. Dit eiland op drijvers met bijna 5000 zonnepanelen kan nu gebouwd gaan worden en zal aan de zuidzijde van het installatieterrein van het Azewijnse Broek […]

Goed voorbereid op hoogwater

Gut gerüstet für das nächste Hochwasser Das Bocholter Borkener Volksblatt berichtet: THW und DLRG üben an der Anholter Kiesbaggerei. Gemeinsame Übung zum Hochwasserschutz. Das THW Bocholt und die DLRG aus dem Kreis Borken haben am vergangenen Wochenende eine gemeinsame Übung zum Thema Hochwasserschutz durchgeführt. Hierzu sind die Hilfsorganisationen zur Kiesbaggerei Heeren-Herkener nach Anholt gefahren Hauptaugenmerk […]

Inventarisatierapport fauna 2016-2017

Staring Advies heeft weer een fraai rapport opgeleverd, waarin de door vrijwilligers verrichtte natuurinventarisaties zijn verwerkt tot een rapportage, waarin de stand van zaken van de natuur op de winning Azewijnse Broek is weergegeven. Een samenvatting van het rapport is in te zien via onderstaande link: 2017-12 Vrijwilligersonderzoek Azewijnse Broek 2016 en 2017 samenvatting en […]

Netterden publiceert MVO jaarverslag

Met trots presenteren wij op onze site ons eerste openbare MVO jaarverslag over het jaar 2017, met tevens een terugblik op de jaren 2015 en 2016. Wij danken onze stakeholders en medewerkers voor de ondersteuning die wij in dit proces mochten ondervinden en vertrouwen er op, dat wij gezamenlijk verdere stappen kunnen zetten op het […]

Omsteg heeft nu steiger voor mindervaliden

Visvereniging het Baarsje uit Gendringen heeft al jaren een overeenkomst met Netterden Zand en Grind om te mogen vissen op de voormalige winning Omsteg. Daar wordt graag en veelvuldig gebruik van gemaakt, maar de vissers liepen toch tegen een beperking aan. Een aantal mindervalide leden van het Baarsje konden niet door de draaipoorten op het […]

Voornemen aanleg drijvend zonnepark

Wij zijn voornemens om op onze winning Azewijnse Broek een drijvend zonnepark aan te leggen. Hiermee kunnen we voor bijna de helft in onze eigen energiebehoefte voorzien. Zie voor de details onderstaand artikel uit de Gelderlander van 9 juni 2017.

Houtopstanden langs Noordplas gekapt

Rond de jaarwisseling van 2016 en 2017 zijn we bezig met het afzetten van de houtopstanden langs de Noordplas van de winning Azewijnse Broek. Dit wordt om een drietal redenen gedaan: We hebben ruimte nodig om een verhoogde kade rond de plas te kunnen aanleggen. De winning Azewijnse Broek wordt op termijn namelijk ook gebruikt […]

Uitbreiding in voorbereiding

Netterden is bezig met de voorbereiding van een uitbreiding van de winning Azewijnse Broek met circa 9 hectare. De uitbreiding voorziet in het in gebruik nemen van een smalle strook grond langs de Omsteg, het versteilen van de taluds en het verdiepen van de winning. Door deze maatregelen kan er bijzonder effectief, met gering ruimtebeslag, […]

Vijf jaar gezamenlijke verklaring

Zand- en grindondernemingen vernieuwen betrokkenheid bij de regio Wesel, 24.11.2015. De zand- en grindwinningen aan de Nederrijn hebben gezamenlijk bekrachtigd, dat zij als betrouwbare partner actief willen meewerken aan de continue ontwikkeling van de regio. Hiermee benadrukken de ondernemingen van de initiatiefgroep ’Toekomst Nederrijn’ uitdrukkelijk hun ’Gezamenlijke Verklaring’, die zij vijf jaar geleden het licht […]