header header header header

Duitse winningen ISO 50001 gecertificeerd

In Duitsland is het sinds kort verplicht voor ondernemingen met een hoog stroomverbruik om een systeem voor energiemanagement in te voeren conform ISO 50001. Met behulp van deze norm zijn organisaties in staat om hun energieverbruik te bepalen, te monitoren en te verminderen. Hierdoor kunnen enerzijds binnen het bedrijf kosten bespaard worden en anderzijds wordt het milieu ontzien, doordat minder broeikasgassen uitgestoten worden.

Het personeel van Kieswerk Grotendonk GmbH en van Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH is onder begeleiding van de stafafdelingen van Netterden Holding sinds de herfst intensief bezig geweest om dit energiemanagementsysteem in te voeren. De status van het energieverbruik werd vastgesteld en er werden meerjarige actieplannen  door het zogenaamde Energieteam opgesteld om het energieverbruik terug te dringen.

Eind april 2015 vonden, gedurende vier hele werkdagen, de externe certificatie-audits plaats , waarbij twee auditoren van TÜV Rheinland de opzet en de goede werking van het energiemanagementsysteem beoordeeld hebben. Dit bleek allemaal prima in orde te zijn en werd onlangs bevestigd door het verlenen van het certificaat. Onze winningen Walchum, Werth, Breels en Grotendonk zijn hierdoor vanaf mei 2015 ISO 50001 gecertificeerd.

Zertifikat ISO 50001

 
Delen via:

Meer nieuws