header header header header

(Eco)logische verbinding?!

Ondernemen met oog voor de maatschappij wordt steeds belangrijker – voor onszelf, en in vergunningverlening. De winning van zand en grind draagt daardoor meer en meer bij aan het behalen van doelstellingen in andere domeinen. Zo zijn natuurontwikkeling en recreatie niet meer weg te denken uit de planvorming voor het starten of uitbreiden van een winlocatie. De hele omgeving, binnen en buiten het eigen plangebied, is hierin vertegenwoordigd. Veel van onze winningen zijn gelegen in een agrarisch gebied waar het originele landschap plaats heeft gemaakt voor monoculturen die voor veel toeristen, en planten- en dierensoorten niet zo interessant zijn. Hoe kunnen zandwinningen inspelen op deze uitdaging in het ecologische/recreatieve domein? Is de ontwikkeling van een ecologische verbinding hierin een nuttig middel? En wat is de rol van de zandwinner in dit proces? Dat heeft een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship de afgelopen tijd onderzocht, met winning Azewijnse Broek als case study. 

De trainees vertellen: “Kwetsbare planten en dieren zijn essentieel in een ecosysteem, en hebben het moeilijk door intensieve landbouw waarin veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarom vinden biologen en (de meeste) overheden: ‘Elke vierkante meter die de natuur erbij krijgt, is mooi meegenomen!’ Maar eerlijk is eerlijk: zulke ideeën worden natuurlijk voor veel mensen pas echt aantrekkelijk als de mens óf de economie er ook direct van profiteert. In het aanleggen van een ecologische verbinding zou je rekening kunnen houden met toerisme in de streek. Het herstel van het kleinschalige landschap van vroeger met daarin (meer) heggen, bloemen en kronkelende beken kan bijvoorbeeld wandelaars en fietsers aantrekken. Zo verplaatsen niet alleen planten en dieren zich langs de verbinding, maar ook wijzelf!”  

  

Een ecologische verbinding kan bijdragen aan het vergroten van biodiversiteit, doordat kwetsbare planten en dieren die op het Azewijnse Broek voorkomen meer leefgebied krijgen. Mits op de juiste manier aangelegd, kunnen zowel plant, dier als mens van een ecologische verbindingszone genieten. Om bij te dragen aan biodiversiteits- en landschapsherstel is het ontwikkelen van een ecologische verbinding echter niet noodzakelijk.  

Meer weten over ecologische verbinding, en de kansen rondom het Azewijnse Broek? Bekijk de infographic hier.  

 

 
Delen via:

Meer nieuws