header header header header

Even voorstellen: Pim Leemreise

Op het Azewijnse Broek valt van alles te beheren: een wagenpark, voorraden zand en grind en reserveonderdelen en een ruimte 30 hectare aan natuurgronden. Het natuurbeheer is in de afgelopen maanden overgedragen aan Pim Leemreise. Hieronder stelt hij zich aan u voor.  

Wat doe je zoal en hoe ben je bij de Netterden Groep terecht gekomen? 

In het dagelijks leven houd ik me bezig met de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Ik geef advies over ruimtelijke plannen en de wet Natuurbescherming. Daarnaast ben ik amateur veldbioloog: ik inventariseer in mijn vrije tijd op verschillende locaties het voorkomen van (vogel)soorten. Ik ben ook beheerder van een gebied bos en heide aan de andere kant van de gemeente Oude IJsselstreek, de Vennebulten. Over de natuurontwikkeling rondom het Azewijnse Broek ben ik veel te weten gekomen door samen te werken met voormalig beheerder Jan. De waarde van het gebied voor de vogels in de regio is ook bekend bij de lokale vogelwerkgroepen waarmee ik in nauw contact sta.   

Wat wordt jouw rol op het Azewijnse Broek?  

Ik voel mezelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan de ambitie die er is voor de voor natuur bestemde gebieden. Die moeten aantrekkelijk worden om in te recreëren, maar moeten vooral een hogere landschappelijke en ecologische waarde krijgen. We streven met het juiste beheer naar een zo divers mogelijk gebied. Er wordt ook nog zand en grind gewonnen. Daardoor vindt een transitie plaats van een klei- en zandlandschap naar open water met nat-droog overgangen met daaromheen droge natuur. Dat geeft heel veel dynamiek. Daar waar dynamiek is, wijkt de locatie af van het omliggende landschap. Het feit dat er gegraven wordt, is voor sommige soorten bijvoorbeeld van essentieel belang. Dat resulteert in bepaalde keuzes voor beheer van het terrein. 

Wat drijft jou om te doen wat je doet, en hoe ga je dat op het Azewijnse Broek toepassen?  

Wat mij drijft is dat je vrij snel kunt zien dat bepaalde keuzes voor een bepaald beheer, ook echt resulteert in een andere biodiversiteit. Variatie is de beloning van ons werk, het laat zien dat het ecosysteem in balans is. Het is mijn taak om samen met de vrijwilligers te doen wat leidt tot de grootste biodiversiteit. De invloed van de winwerkzaamheden op het landschap is enorm, en onomkeerbaar. De houding van Netterden Zand en Grind op het Azewijnse Broek getuigt van goed rentmeesterschap: de zandwinner is vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gemotiveerd om het gebied waardevoller achter te laten.  

 
Delen via:

Meer nieuws