header header header header

Houtopstanden langs Noordplas gekapt

Rond de jaarwisseling van 2016 en 2017 zijn we bezig met het afzetten van de houtopstanden langs de Noordplas van de winning Azewijnse Broek. Dit wordt om een drietal redenen gedaan:

  • We hebben ruimte nodig om een verhoogde kade rond de plas te kunnen aanleggen. De winning Azewijnse Broek wordt op termijn namelijk ook gebruikt als retentie-gebied, om bij zware regenval overtollig water tijdelijk in de winning te kunnen opslaan. Omdat bepaalde oevers hiervoor op een te laag niveau liggen, moeten we het terrein plaatselijk ophogen. Dit heeft ook als positief effect, dat wandelaars straks over de kade kunnen lopen en daardoor drogere voeten houden.
  • De inrichtingsplannen voor de winning zijn gebaseerd op het model rietzanger. Dit houdt in dat de oevers zodanig worden ingericht dat er overjarig riet kan groeien , dat een uitbreiding van het leefgebied van met name vogels als de rietzanger, blauwborst, grote karekiet en waterral kan betekenen. We hebben de laatste jaren op een aantal plekken brede en robuuste rietbestanden kunnen realiseren en we willen dit areaal graag uitbreiden. De spontane bomenopslag moet dus plaats maken voor het riet en de rietzanger zal er blij mee zijn.
  • We zijn bijzonder trots op de natuurontwikkeling die inmiddels op het Azewijnse Broek is gerealiseerd. Het mooie is, dat deze natuur ook beleefbaar is doordat wandelaars gebruik kunnen maken van de wandelpaden. De natuur willen we ook beleefbaar maken en houden voor de passant die zich per fiets of auto over de Azewijnsestraat beweegt. Vandaar ook, dat we de houtopstanden die langs de plas aangelegd of spontaan opgeschoten zijn, met enige regelmaat afzetten zodat er een open blikveld over de oevers en de plas ontstaat, waardoor iedereen dit moois kan zien.

Wij zijn ons er van bewust, dat de werkzaamheden enige overlast voor de wandelaar en natuurliefhebber met zich mee brengen, maar vertrouwen op uw begrip in deze. We verwachten dat de werkzaamheden in de zomer van 2017 afgerond zijn, met als resultaat een nog mooier Azewijnse Broek.

 
Delen via:

Meer nieuws