header header header header

Inventarisatierapport fauna 2016-2017

Staring Advies heeft weer een fraai rapport opgeleverd, waarin de door vrijwilligers verrichtte natuurinventarisaties zijn verwerkt tot een rapportage, waarin de stand van zaken van de natuur op de winning Azewijnse Broek is weergegeven. Een samenvatting van het rapport is in te zien via onderstaande link:

2017-12 Vrijwilligersonderzoek Azewijnse Broek 2016 en 2017 samenvatting en conclusie

De conclusie stemt tot tevredenheid, omdat het Azewijnse Broek steeds meer een belangrijk gebied blijkt te zijn voor broedvogels, dagvlinders, libellen en rugstreeppadden. Dit stimuleert ons om voort te gaan op de ingeslagen weg en naast het winnen van zand en grind ook veel energie te steken in de natuurontwikkeling.
Wij willen op deze plaats onze grote dank uitspreken aan de vele vrijwilligers die belangeloos vele uren steken in het lopen van de inventarisatierondes, meestal met mooi weer, maar ook bij nacht en ontij. Dank hiervoor!

Het volledige rapport kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@netterden.com

 
Delen via:

Meer nieuws