header header header header

Natuurontwikkeling Azewijnse Broek

In het kader van de uitbreiding van de zandwinning Azewijnse Broek zijn de stallen van de voormalige boerderij Keuper aan de Omsteg in 2019 gesloopt. Hierbij was het onvermijdelijk, dat er ook een aantal bomen gekapt moesten worden, die deels gedurende de tijd dat het terrein niet meer in agrarisch gebruik was, tot ontwikkeling waren gekomen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie is Netterden met de gemeente overeengekomen, om in totaal 150 stuks bomen te gaan herplanten. In overleg met onze natuurtechnische adviseurs hebben we besloten, om de herplant gestalte te geven door het aanleggen van een tweetal lindelanen, bestaande uit een kleine veertig stuks Tilia Cordata (winterlinde). Tevens is er een laanstructuur aangebracht langs de Omsteg, door de aanplant van een kleine veertig stuks zomereiken (Quercus Robur). Langs de Azewijnsestraat ter hoogte van fase II van de zandwinning, worden tenslotte circa vijfenzeventig stuks wilgen (Salix) aangeplant, die tevens gaan dienen als groene afscherming van het aan te leggen drijvende zonnepark. Al met al brengt deze herplant een mooie versterking met zich mee van de natuur- en landschapsontwikkeling in het plassengebied rond het Azewijnse Broek.

 
Delen via:

Meer nieuws