header header header header

Netterden doet meer voor bijen en vlinders

De laatste jaren verschijnen steeds vaker berichten in de media over de teruggang van het aantal bijen in Nederland, onder andere doordat er steeds minder geschikte leefgebieden zijn. Netterden Zand en Grind heeft besloten om op kleine schaal een verbetering van het lokale leefgebied te bewerkstelligen. Op de winning Azewijnse Broek is medio december een aantal van 15 lindebomen aangeplant op een strook grond in het natuurontwikkelingsgebied rond de zandwinning. Deze lindensoort, de Tilia Cordata, is na grondig vooronderzoek geselecteerd door natuur-technisch adviseur Jan te Kloeze, als meest geschikt voor de kleiige bodem aan de Azewijnsestraat en als rijke nectarbron voor bijen en hommels. Het terrein wordt verder verfraaid door de aanplant van bosjes mei- en sleedoorn, waarmee een relict uit de vorige eeuw weer terug wordt gebracht in het landschap.
Netterden is ook lang in de race geweest voor de aanleg van een vlinderidylle. Dit is een initiatief van de Vlinderstichting om grotere terreinen gedurende een aantal jaren door middel van het inzaaien van geschikte bloemenmengsels tot toplocaties voor vlinders te maken. Helaas is de keus van de vlinderstichting niet op ons gevallen, maar Netterden neemt de ontwikkeling van zo’n idylle nu zelf ter hand. Toevalligerwijs sluit dit project ook mooi aan bij de actie van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel, die in het kader van haar 10-jarig bestaan een project bloemrijke akkerranden op heeft gezet. Op basis van de goede ervaringen aan de Omsteg en in samenspraak met de lokale Bijenvereniging Dinxperlo-Gendringen zal een forse strook grond ingericht worden als optimaal leef- en fourageergebied voor vlinders en bijen. Omdat deze locatie nabij het struinpad is gesitueerd is deze “Netterdenidylle” straks ook beleefbaar voor de natuurliefhebbers die een rondje Netterden doen.

Broek 2014 dec 09Broek 2014 dec 10 Broek 2014 dec 11

 
Delen via:

Meer nieuws