header header header header

Uitbreiding in voorbereiding

Netterden is bezig met de voorbereiding van een uitbreiding van de winning Azewijnse Broek met circa 9 hectare. De uitbreiding voorziet in het in gebruik nemen van een smalle strook grond langs de Omsteg, het versteilen van de taluds en het verdiepen van de winning. Door deze maatregelen kan er bijzonder effectief, met gering ruimtebeslag, een behoorlijke hoeveelheid zand en grind gewonnen worden. Daarnaast wordt door deze aanpassing van de huidige vergunning een verdere versterking van de natuurwaarden en betere beheersmogelijkheden beoogd.

Kijk voor een impressie van de voorgenomen aanpassingen en de effecten hiervan naar de presentatie op onderstaande pagina:

http://www.netterden.com/winningen/azewijnse-broek

 

 
Delen via:

Meer nieuws