header header header header

Vijf jaar gezamenlijke verklaring

Zand- en grindondernemingen vernieuwen betrokkenheid bij de regio

Wesel, 24.11.2015.

De zand- en grindwinningen aan de Nederrijn hebben gezamenlijk bekrachtigd, dat zij als betrouwbare partner actief willen meewerken aan de continue ontwikkeling van de regio. Hiermee benadrukken de ondernemingen van de initiatiefgroep ’Toekomst Nederrijn’ uitdrukkelijk hun ’Gezamenlijke Verklaring’, die zij vijf jaar geleden het licht deden zien. Door deze zelf opgelegde verplichting staan de veertien ondernemingen voor hun verantwoording tegenover mens en milieu, voor ontwikkeling van toekomstperspectieven in de regio en voor een open gesprek met alle geïnteresseerden.

Middels veelzijdige acties, bijeenkomsten en projecten hebben deze ondernemingen in de afgelopen jaren traditiegetrouw en expliciet hun relatie met de Nederrijn aangegeven.

“Op het jubileum van onze ’Gezamenlijke Verklaring’ en op het tot dusver bereikte kunnen we trots zijn. Het is tevens een aansporing, om onze inspanningen te intensiveren en verder te voeren. Wij zijn thuis aan de Nederrijn, leven en werken hier. Ook in de toekomst zullen de zand- en grindwinningen van deze initiatiefgroep betrouwbare partners voor de Nederrijn zijn, waarvan wij de toekomst mede gestalte geven” aldus Michael Schulz en Michael Hüging-Holemans, coördinatoren van ’Toekomst Nederrijn’.

’Toekomst Nederrijn’ was in 2010 het eerste initiatief in deze branche die een zodanige verplichting aanging. Hiermee werden nieuwe normen voor de zand- en grindondernemingen gesteld. ”In de afgelopen vijf jaar hebben de deelnemende bedrijven bewezen, dat de inhoud van de ’Gezamenlijke Verklaring’ geen gebakken lucht is. Zij hebben aan hun drie pijlers ‘Verantwoording’, ‘Dialoog & Respect’ en ‘Betrouwbaarheid & Oriëntering op de Toekomst’ een aanzienlijke invulling gegeven”, completeren de coördinatoren.

Hierdoor nemen de zand- en grindwinnende bedrijven hun verantwoordelijkheid voor de mensen in de regio en het milieu zeer serieus. Zij engageren zich vrijwillig en ondersteunen veel zakelijke en sociale projecten langdurig -indachtig het begrip duurzaamheid-  waaraan zij zich committeren. Zij schonken bijvoorbeeld bij de actie ’Zand voor kleuterscholen’ in totaal 3.500 ton zand aan meer dan 100 kleuterscholen in de regio.  Bij de ’Natuur- en Avontuurweken’ bezochten tot op heden rond 1.000 bezoekers de ontgrondingsplassen, door zand- en grindwinning ontstane biotopen en lopende herinrichtingsprojecten. Bovendien passen zij de oevergebieden van de ontgrondingsplassen natuurtechnisch aan, treffen hoogwaterveiligheidsmaatregelen en leggen fiets- en wandelpaden aan. Met het oog op de geringe financiële mogelijkheden van de overheden vervullen zij hier een belangrijke maatschappelijke rol.

Met de frequent verschijnende nieuwsbrief ’Kieswerk’, themabladen en de vernieuwde website bieden de zand- en grindwinningen discussie- en gespreksonderwerpen aan omwonenden, burgers, natuurbeschermingsorganisaties, politici en overheden. Een door de initiatiefnemers uitgebrachte flyer met ontgrondingsplassen wijst de bewoners van de Nederrijn de weg naar de, door zand- en grindwinning, ontstane recreatiegebieden in deze regio. In talrijke gesprekken en tijdens leerzame reizen door de Nederrijn hebben de ondernemingen bovendien het persoonlijke contact met politici geïntensiveerd. Bijvoorbeeld door vroegtijdig informatie te verstrekken en de betrokkenheid van autoriteiten en aanwonenden aan ontgrondingsprojecten, alsmede door rondleidingen bij zandwinningen en de coöperaties met (hoge-) scholen.

De ondernemingen van ’Toekomst Nederrijn’ zien het als taak, om duurzame concepten voor de toekomst van de regio te ontwikkelen. De in dit jaar geïnitieerde dialogenreeks ‘Grind in dialoog’ biedt thans mogelijkheden, om over concrete perspectieven te praten. Bij de eerste conferentie met het thema ‘Kansen voor de hoogwaterbescherming’ discussieerden in mei 2015 circa 70 deelnemers over de kansen die samenwerking met zand- en grindwinningen oplevert op het gebied van hoogwaterbescherming. Hierbij werden synergie-effecten en nog ongebruikte potenties duidelijk. Deze bijeenkomsten worden in 2016 voortgezet.

Belangrijk hierbij is wat de burgers in de regio denken. Door middel van een representatieve enquête van het opinieonderzoeksinstituut Forsa, voerde de initiatiefgroep in het jaar 2011 een onderzoek uit naar de meningen van de bewoners van Nederrijn; een sterkte- en zwakteanalyse, de economische ontwikkeling en toekomstige wensen van deze regio. Het resultaat: 64 procent van de ondervraagden wensten dat de zand- en grindindustrie in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen. Aan die wens wil ‘Toekomst Nederrijn’ uiteraard graag tegemoetkomen.

De volgende ondernemingen hebben inmiddels de gemeenschappelijke verklaring ondertekend:

 

o             gmg goch kies gmbh & co kg

 

o             Gossens GmbH & Co. KG

 

o             Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH

 

o             Holemans GmbH

 

o             Hülskens Holding GmbH & Co. KG

 

o             Kieswerk Grotendonk GmbH

 

o             Kieswerk Maas-Roeloffs GmbH & Co. KG

 

o             Kieswerk Wissel GmbH

 

o             Risch Gruppe

 

o             RMKS Rhein Main Kies und Splitt GmbH & Co. KG

 

o             Siemes Sand- und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

 

o             Teunesen Sand und Kies GmbH

 

o             Theo Kuypers Kiesbaggerei GmbH

 

o             Welbers Kieswerke GmbH

 

Meer informatie aangaande het bovenstaande vindt u op www.zukunft-niederrhein.de

 

 
Delen via:

Meer nieuws