header header header header

Beleidsverklaring en doelstellingen

De directies van Netterden Zand en Grind en Netterden Holding hebben de kwaliteit van dienstverlening en producten, het welbevinden van haar medewerkers en derden, en de zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan. Ook vindt de directie van Netterden dat zij, omdat zij als zandwinningsbedrijf grootschalige ingrepen in het landschap verricht, een grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de maatschappij. In deze beleidsverklaring is beschreven op welke thema’s, en in welke vorm de directie van Netterden deze verantwoordelijkheid nemen.

Specifiek met betrekking tot milieumanagement zijn aan de hand van de resultaten van een milieu aspecten analyse doelstellingen voor en door Netterden opgesteld. De milieu aspecten met de grootste risico’s voor milieu in de bedrijfsvoering van Netterden Zand en Grind en Netterden Holding zijn energie– en brandstofverbruik. Beiden blijven voorlopig cruciaal in de bedrijfsvoering. Technologische ontwikkelingen zorgen er echter voor dat de milieu impact van deze aspecten per saldo kan dalen. Daar zetten wij ons voor in. Hoe? Dat staat beschreven in onze milieumanagement doelstellingen.