header header header header

Duurzaam Inkoopbeleid

Netterden Zand en Grind B.V. onderneemt op maatschappelijk verantwoorde wijze. Voor een aantal producten en diensten die Netterden inkoopt zijn er mogelijke risico’s op het schenden van principes en normen in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit kan onder andere gaan over milieuvervuiling in productieprocessen van ingekochte producten, maar ook over slechte arbeidsomstandigheden in productieketens. Netterden wil niet direct of indirect bijdragen aan de schending van ecologische of sociale duurzaamheid en wil om deze redenen ook bij het inkopen van producten en diensten de juiste duurzame keuzes maken. Daartoe is het Duurzaam inkoopbeleid ondertekend.