header header header header

MVO jaarverslag 2018

Hier presenteren wij u het tweede MVO jaarverslag van Netterden Zand en Grind B.V. (Netterden) en dit gaat over het jaar 2018. Het eerste MVO jaarverslag verscheen vorig jaar over het jaar 2017. Dit rapport richt zich op Netterden Zand en Grind, Netterden Holding en Netterden Transport. Sommige activiteiten, zoals het opstellen van het duurzaamheidsprogramma, hebben betrekking op geheel, Netterden en omvat o.a. ook belangen in Wezendonk Zand en Grind en Vos Zand en Grind.

Het jaar 2018 kenmerkte zich door groei. De economie draait op volle toeren en ook Netterden draait daarin mee. Wij zien groei op vele aspecten van ons bedrijf. In dit rapport informeren wij u hier in detail over. In 2018 hebben we aan de hand van het duurzaam adviesbureau Will2Sustain een methodiek doorlopen om een lange termijn duurzaamheidsstrategie voor ons bedrijf te doorlopen. Die methodiek heet The Natural Step en wordt gebruikt door duizenden organisaties wereldwijd. Via een aantal workshops met ons MVO team is er een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld voor het bedrijf. Hierover informeren wij u ook in dit MVO jaarverslag.

Naast The Natural Step hebben we in 2018 twee andere instrumenten ingezet, te weten de MVO zelfverklaring op basis van de internationale richtlijn ISO 26000 en CSC, een keurmerk voor duurzaam beton en toeslagmaterialen. Dit heeft ons ook geholpen om onze duurzaamheidsintenties concreter vorm te geven, o.m. in beleid, procedures en inkoop. De zelfverklaring is afgerond in 2018 en is ondertekend door directeur Dick Snippe tijdens een interne, feestelijke bijeenkomst. Hierover ook meer in dit verslag.

Wij nodigen u uit dit verslag door te lezen door te klikken op onderstaande link. Voor suggesties, opmerkingen of andere feedback aangaande dit jaarverslag kunt u zich richten tot g.prins@netterden.com 

http://www.netterden.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-MVO-Jaarverslag-2018-v7-DEF.pdf