header header header header

MVO jaarverslag 2019

Met gepaste trots presenteren we het derde MVO Jaarverslag van Netterden Zand en Grind B.V. (Netterden). Dit rapport beschrijft de activiteiten, ontwikkelingen en prestaties van Netterden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2019. Het rapport richt zich op Netterden Zand en Grind, Netterden Holding en Netterden Transport.
Er is in het jaar 2019 veel gebeurd op MVO-gebied. Zo hebben we het 25-jarig bestaan van de winning Azewijnse Broek gevierd met een mooi feest. We mochten het CSC-certificaat in ontvangst nemen en dachten actief na over verdere verduurzaming van Netterden. Ook is er een stakeholderanalyse uitgevoerd, die de basis vormt van de MVO-plannen voor de komende jaren. In dit rapport vertellen we daar meer over. Daarnaast bespreken we de MVO-speerpunten die in 2017 zijn opgesteld voor de periode 2017-2019. We bekijken per speerpunt welke resultaten Netterden heeft geboekt.

We nodigen je van harte uit dit MVO Jaarverslag door te lezen. Voor vragen, opmerkingen of andere feedback kun je terecht bij Geert Jan Prins: g.prins@netterden.com. Veel leesplezier!

MVO Jaarverslag Netterden 2019