header header header header

MVO Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010

Persbericht

Op zaterdag 17 november jl. ondertekende directeur Dick Snippe van Netterden B.V. de MVO Zelfverklaring conform ISO 26000 tijdens een personeelsbijeenkomst op het hoofdkantoor te Gendringen.

De bijeenkomst werd krachtig afgetrapt door Wouter Snippe en vervolgens gaf Geert Jan Prins, oprichter van Will2Sustain, een inspirerende presentatie over verduurzaming waarin hij opriep tot actie en het belang van de natuur centraal stelde in een bedrijf dat afhankelijk is van natuurlijk materiaal.

Na het ondertekenen van de MVO zelfverklaring liep de groep onder de bezielende leiding van Jan te Kloeze een ronde rond het natuurontwikkelingsproject het Azewijnse Broek. De heer Te Kloeze informeerde de groep over het beheer van dit stuk nieuwe natuur en over de voorkomende soorten. Tijdens de rondgang zagen we o.a. drie reeën en grote groepen kramsvogels en koperwieken die kwamen eten van de vele bessen.

De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met een lunch en de aanwezigen kregen elk een vlinderstruik mee om thuis te planten.

Met de ondertekening van de MVO zelfverklaring onderstreept Netterden het belang dat zij ziet in verduurzaming en toont zij aan de samenleving een gedegen proces te hebben doorlopen conform de NEN richtlijn voor ISO 26000, de zelfverklaring.