header header header header

Milieuverklaring

Op basis van de Regeling Besluit Bodemkwaliteit 2022 is het wettelijk verplicht gesteld om voor iedere grondstof en bouwstof die in of op de bodem wordt toegepast, een Milieuverklaring ter beschikking te hebben. Door middel van deze Milieuverklaring kan de producent aan haar afnemers kenbaar maken wat de milieuhygiënische eigenschappen van het betreffende product zijn en voor welke toepassing het product geschikt is.

Indien u een winning aanklikt, kunt u de Milieuverklaring en bijbehorende NL-BSB certificaten en rapportages van partijkeuringen van de betreffende producten van deze winning in de vorm van een pdf-document downloaden en desgewenst uitprinten.

Indien u nadere informatie omtrent de Milieuverklaring wenst, stuur dan een mailtje naar info@netterden.com.