Kieswerk Breels

Bekijk onze locatie
Kieswerk Breels DJI_0706 HGlader

Locatie

In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen exploiteert de Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH de zand- en grindwinning Kieswerk Breels. Deze winning, die beschikt over één van de modernste verwerkingsinstallatie in Europa, is gelegen nabij de stad Anholt in de gemeente Isselburg. De productie werd hier opgestart in 2013. Het huidig vergunde productiegebied staat garant voor een langdurige voorziening van onze afnemers met zand en grind. Door de gunstige ligging van deze winning nabij de B67 vinden een groot deel van de producten zijn afzet in het aangrenzende Münsterland. De snelle verlading van de producten vinden nagenoeg helemaal per transportband plaats en verloopt automatisch door middel van kentekenherkenning.  

Kiesbaggerei Breels 21.9.2021 DJI_0946 HGlader

Gebiedsontwikkeling

De herinrichting van de winning Kieswerk Breels is gericht op natuurontwikkeling, waarbij veel aandacht uitgaat naar de aanleg van plas-dras zones en de ontwikkeling van rietlanden. Om de bezoeker hier deelgenoot van te maken is in 2023 een uitkijkpuntaangelegd, waar zowel een blik op de natuurontwikkeling als op het installatieterrein geworpen kan worden. In de nabijheid van de winning is een boomgaard met diverse fruitbomen aangelegd. Een groot aantal vogels vindt hier een broedplaats in diverse nestkasten.  

Natuurflachen