25 jaar Kieswerk Walchum

Dit jaar is het dubbel feest in de Netterden Groep. Naast dat we het 50-jarig jubileum van de Groep vieren, bestaat Kieswerk Walchum dit jaar 25 jaar. Dit hebben we op zaterdag 13 mei feestelijk gevierd met omwonenden, klanten, relaties en uiteraard onze collega’s. Een mooi programma en prachtig weer waren de ingrediënten voor een geweldige opkomst!

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum hebben we besloten om iets terug te geven aan de gemeenschap die ons gedurende al die jaren heeft ondersteund. Vanuit Kieswerk Walchum hebben we daarom een schenking gedaan aan de Kindergarten Walchum, als teken van waardering voor hun belangrijke werk in de educatieve ontwikkeling van jonge kinderen. Wij geloven sterk in het belang van het ondersteunen van lokale initiatieven en wensen Frau Thormann en haar team veel succes in de toekomst.

Walchum kindergarten