Winningen

Wij kunnen voldoen aan de vragen en wensen van afnemers op het gebied van product samenstellingen. Wij passen moderne, computergestuurde, duurzame en milieuvriendelijke productietechnieken toe en bevorderen de verdere ontwikkeling hiervan in nauwe samenwerking met onze toeleveranciers. Onze winningen hebben ieder hun eigen karakter, maar in grote lijnen volgt het productieproces dezelfde stappen. 

Breels-DJI_0276-HGlader (1)