Het DNA van groene kikkers

Stichting RAVON is een natuurbeschermingsorganisatie die inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. Op het Azewijnse Broek deden vrijwilligers onderzoek naar het DNA van de populatie groene kikkers. Wij vroegen Tariq Stark met ons te delen waarom dit onderzoek van belang is voor de kennis over groene kikkers in Nederland.

Wat betekent een locatie zoals het Azewijnse Broek voor deze soorten?

Het Azewijnse Broek is een belangrijk leefgebied voor diverse amfibiesoorten zoals lokaal zeldzame soorten zoals rugstreeppad maar ook de meer algemene soorten zoals groene kikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.

42-P1150648 (2) (1)

Op het Azewijnse Broek deden jullie vrijwilligers onderzoek naar het DNA van groene kikkers. Waarom is dat nodig?

Met name in het verleden zijn er in Nederland (onbedoelde) uitzettingen van exotische groene kikkers bekend. Omdat deze exotische groene kikkers gemakkelijk kruisen met onze inheemse soorten zijn deze op het oog niet goed herkenbaar. Toch kan er sprake zijn van genetische vervuiling. Alleen door middel van genetisch onderzoek zijn de exotische soorten, of inheemse soorten die gekruist zijn met exotische soorten te detecteren. Genetische vervuiling is zeer ongewenst, door dit onderzoek uit te voeren hopen wij dit ofwel dit te bevestigen of uit te sluiten.

06-P1150644 (2) (1)

Kun je ons al iets vertellen over de (verwachte) uitkomsten van het onderzoek?

Daarvoor moeten we de resultaten van het genetisch onderzoek afwachten!

Wij stellen het werk van Stiching Ravon ontzettend op prijs. Daarvoor zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde. Dank voor jullie belangrijke werk! Ben je benieuwd naar de wegen die groene kikkers afleggen? Lees er meer over in het artikel van Stichting Ravon.

40-P1150407 (1)