Wezendonk Zand en Grind

Bekijk hier de website
20210216_121019

Locatie

In Spijk, waar de Rijn Nederland binnenstroomt, exploiteert Wezendonk Zand en Grind BV, waarin de Netterden Groep deelneemt, de zand- en grindverwerkingsinstallatie Vliegenwaard. De productie werd hier reeds in 1972 opgestart vanuit een winlocatie direct achter de dijk. Momenteel wordt het materiaal gewonnen vanuit de winning Carvium Novum. De bijzonder gunstige ligging direct aan de Rijnoever maakt deze winning uitermate geschikt voor het verladen van schepen. De opslag van diverse zand- en grindfracties in grote voorraaddepots maakt het mogelijk om snel en efficiënt schepen te beladen door middel van bandverlading. Tevens wordt een deel van de producten afgeleverd per as voor de regionale behoefte. 
De ruim bemeten loswal is ingericht op de soms wisselende waterstanden in de rivier en biedt riante mogelijkheden voor op- en overslag van diverse materialen middels onze loskraan.  

20210216_121441

Gebiedsontwikkeling

De Rijn heeft in de omgeving van Spijk een behoorlijk pakket zand, grind en klei achtergelaten. Wezendonk maakt daar in dit gebied dankbaar gebruik van door zand en grind te winnen vanuit de winningen Tengnagelwaard en Carvium Novum. Ook wordt de expertise van Wezendonk benut bij de aanleg van een overnachtingshaven voor de beroepsvaart. Vanaf 2024 wordt er ook gewonnen in de Lobberdense Waard nabij Pannerden, waar Wezendonk deelneemt in de samenwerking. De winningen nabij Spijk worden grotendeels heringericht als natuurgebied, maar krijgt op termijn ook een grotere recreatieve invulling. Ook is hier de opwekking van groene energie voorzien, door middel van drijvende zonneparken.

Flussregenpfeifer-juv-_J7A7208-CR3_DxO_DeepPRIME-HGlader