header header header header

De Netterden Groep

Netterden Zand en Grind BV is voortgekomen uit de samenwerking van twee bedrijven in de zand- en grind sector die in 1972 besloten de winning Omsteg in Netterden (in de toenmalige gemeente Gendringen) gezamenlijk op te zetten. De beide oprichters, Wim Snippe en Jan Kooper, stichtten een vennootschap onder firma “Grondexploitatiebedrijf Netterden” die direct goed uit de startblokken kwam. In 1975 werd een bestaande winning in Azewijn ( in de toenmalige gemeente Bergh) overgenomen die na de noodzakelijke aanpassingen ook haar bijdrage leverde.

Een voor de hand liggende ontwikkeling was de uitbreiding van onze ontgrondingsactiviteiten naar Duitsland. Daarmee werd in 1987 een begin gemaakt door de overname van een winning in Rees-Haldern, en de gelijktijdige oprichting van de Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH. Omstreeks 1990 werden de vleugels verder uitgeslagen door het in exploitatie nemen van Kieswerk Grotendonk in Duitsland en van Zandwinning de Moere in Drenthe, Nederland. Sindsdien zijn er zodanige initiatieven ontwikkeld dat Netterden anno 2019 zeven in exploitatie zijnde winningen geheel of gedeeltelijk beheert, waarvan drie in Nederland en vier in Duitsland.
In Duitsland zijn de winningen in Breels, Werth en Walchum opgezet in nauwe samenwerking en met deelname van een Duitse partner. In Nederland werken we samen met ter plaatse gevestigde bedrijven in de gemeenten Rijnwaarden (Spijk) en Borger-Odoorn (Ellertshaar) waar we een deelname in hebben verworven.
Deze samenwerking met anderen vormt een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van Netterden, naast het op een duurzame wijze winnen van de grondstoffen met respect voor de omgeving en met een open oog voor de relevante maatschappelijke belangen.