Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk om in contact te blijven staan met onze belanghebbenden. Door met onze klanten, leveranciers en omwonenden in gesprek te gaan, zoeken wij nieuwe manieren om verder te verduurzamen en invulling te geven aan de waarde die wij kunnen en willen toevoegen aan de maatschappij.

Grotendonk-DJI_0167-HGlader

Beleidsverklaring en doelstellingen

Wij hebben de kwaliteit van dienstverlening en producten, het welbevinden van onze collega’s en derden, en de zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan. Ook erkennen wij dat wij als zandwinningsbedrijf grootschalige ingrepen in het landschap verrichten. Daarom voelen wij een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij. In deze beleidsverklaring is beschreven op welke thema’s, en in welke vorm wij deze verantwoordelijkheid nemen. 

Beleidsverklaring
Eisvogel-_J7A5533-CR3_DxO_DeepPRIME-HGlader

Materialiteits­bepaling

Omdat MVO een breed begrip is en het veel onderwerpen omvat, hebben wij door middel van een materialiteitsbepaling richting gegeven aan de belangrijke MVO-speerpunten voor de Netterden Groep. Uit de meer dan dertig MVO-onderwerpen uit de ISO-26000 richtlijn hebben wij, mede met onze belanghebbenden, zeven MVO-speerpunten bepaald.

Materialiteitsbepaling

MVO-zelfverklaring

Vragen zelfverklaring

 

MVO-speerpunten

  • Gezondheid en veiligheid op het werk
  • Tegengaan van klimaatverandering
  • Beschermen van het milieu, biodiversiteit en het herstel van natuurlijke leefgebieden
  • Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen
  • Dienstverlening aan klanten (ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen)
  • Betrokkenheid bij de gemeenschap
  • Maatschappelijke investeringen

Onderdeel van de MVO-zelfverklaring is tevens het beantwoorden van 40 vragen met betrekking tot de zeven kernthema’s. Onze antwoorden op deze vragen vindt u hier. Heeft u een goed idee over hoe wij verder kunnen verduurzamen, of invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke meerwaarde? Laat het ons dan weten! 

Milieumanagement

Aan de hand van de resultaten van een milieuaspectenanalyse zijn doelstellingen opgesteld ten aanzien van onze werkzaamheden. De milieuaspecten met de grootste risico’s voor milieu in onze bedrijfsvoering zijn energie– en brandstofverbruik. Beiden blijven voorlopig cruciaal. Technologische ontwikkelingen zorgen er echter voor dat de milieu impact van deze aspecten per saldo kan dalen. Daar zetten wij ons voor in. Hoe? Dat staat beschreven in onze jaarverslagen. 

MVO jaarverslag 2021

MVO jaarverslag 2022

MVO jaarverslag 2023

Duurzaam Inkoopbeleid 

Voor een aantal producten en diensten die wij inkopen zijn mogelijke risico’s op het schenden van MVO-principes en -normen verbonden. Dit kan onder andere gaan over milieuvervuiling in productieprocessen van ingekochte producten, maar ook over slechte arbeidsomstandigheden in productieketens. Wij willen niet direct of indirect bijdragen aan de schending van ecologische of sociale duurzaamheid en wil om deze redenen ook bij het inkopen van producten en diensten de juiste duurzame keuzes maken. Ter ondersteuning van het maken van de juiste keuze is het duurzaam inkoopbeleid opgesteld. 

Duurzaam inkoopbeleid
Netterden-DJI_0312-HGlader

CSC-certificering voor duurzaam winnen en produceren

Het CSC-keurmerk garandeert duurzame productie van beton, door alle productieprocessen in de betonketen te toetsen op strenge voorwaarden ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Hierin wordt over heel de wereld één lijn getrokken. Ook de productie van toeslagmaterialen voor beton wordt hierin meegenomen. Hoe hoger deze ‘scoort’ op de CSC-meetlat, hoe hoger ook het eindproduct van de afnemer kan ‘scoren’. Op deze manier legt een betonproducent dus op transparante wijze verantwoording af over de duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de gehele keten.  

Het Azewijnse Broek heeft een gouden CSC-certificaat mogen ontvangen. Wezendonk Zand en Grind draagt het zilveren CSC-certificaat. Een mooie waardering voor onze inspanningen in de afgelopen jaren om veiligheid voorop te zetten, en onze productie verder te verduurzamen.

2022-04 CSC Goud